سایر دامین های عمومی

عنوان دامنهعنوان فارسیتوضیحاتقیمت
JazebeGardeshgari.irجاذبه گردشگریبسیار رند و زیبا مناسب سایت اطلاع رسانی یا خدمات گردشگری500,000 تومان
TehranExpress.irتهران اکسپرسبسیار رند و زیبا مناسب شرکتهای پیک و خدمات جابجایی کالا700,000 تومان
IranOmdeh.irایران عمدهبسیار رند و زیبا مناسب عرضه کنندگان محصولات بصورت عمده800,000 تومان
IranMiniature.irایران مینیاتور
AreYouReady.irآماده ای؟مناسب خدمات آمادگی کنکور یا سایر آزمون ها500,000 تومان
FaghatYekTamas.irفقط یک تماسمناسب هر نوع خدماتی که باید بایک تماس به مشتری داده شود1,000,000 تومان
Faghat1Tamas.irفقط یک تماسمناسب هر نوع خدماتی که باید بایک تماس به مشتری داده شود300,000 تومان
ZoodMiam.irزود میاممناسب هر نوع خدماتی که باید بسرعت به مشتری داده شود500,000 تومان
ZoodMiyam.irزود میاممکمل دامنه قبلی500,000 تومان
Maloolin.ir.irمعلولینرندترین دامنه جهت سایت اطلاع رسانی خدماتی یا تجاری ویژه معلولین1,400,000 تومان
CapitalOfIran.irپایتخت ایرانزیبا و بیادماندنی برای سایت اطلاع رسانی چندزبانه500,000 تومان
IranianCapital.irپایتخت ایرانیپایتخت ایرانی
زیبا مناسب سایت با موضوع تاریخی یا تحقیقی
300,000 تومان
PaytakhtIran.irپایتخت ایرانزیبا مناسب سایت با موضوع تاریخی یا توریستی500,000 تومان
PaytakhtIrani.irپایتخت ایرانی
PaytakhtNeshin.irپایتخت نشین
SobhIrani.irصبح ایرانیزیبا مناسب سایت خبری350,000 تومان
ShahrTehran.irشهر تهرانزیبا و بیادماندنی برای سایت اطلاع رسانی یا تجاری یا خدماتی500,000 تومان
Tehran9.irتهران 9زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Tehran10.irتهران 10زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Tehran12.irتهران 12زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Tehran16.irتهران 16زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Tehran17.irتهران 17زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Tehran18.irتهران 18زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Tehran19.irتهران 19زیبا مناسب هرنوع سایت1,000,000 تومان
Mantaghe21.irمنطقه 21
Mantaghe4.irمنطقه 4
IranPopulation.irجمعیت ایران1,000,000 تومان
WeatherIran.irآب و هوای ایران1,000,000 تومان
HavaShenasy.irهواشناسیزیبا و بیادماندنی مناسب سایت در مورد هواشناسی350,000 تومان
IranDevice.irایران دیوایسزیبا و بیادماندنی مناسب سایت مرتبط500,000 تومان
Hendavane.irهندوانهزیبا مناسب هرنوع سایت400,000 تومان
Hendavaneh.irهندوانهزیبا مناسب هرنوع سایت400,000 تومان
GhahveKhoone.irقهوه خونهزیبا مناسب هرنوع سایت400,000 تومان
GhahveKhooneh.irقهوه خونهزیبا مناسب هرنوع سایت400,000 تومان
Yoohana.irیوحنادامنه تک کلمه ای، زیبا، خاص، باکلاس و متفاوت مناسب برندسازی در هر زمینه650,000 تومان
Yoohanna.irیوحنامکمل دامنه فوق (هر سه دامنه با هم فروخته می شود)350,000 تومان
Yohana.irیوحنامکمل دامنه فوق (هر سه دامنه با هم فروخته می شود)350,000 تومان
JanevarShenasy.irجانورشناسی