[easy-pricing-table id=”151″] [easy-pricing-table id=”152″] [easy-pricing-table id=”225″] [easy-pricing-table id=”320″]

سایر دامین های اینترنت

عنوان دامنهعنوان فارسیتوضیحاتقیمت
KhadamatOnline.irخدمات آنلایندامینی فوق العاده برای عرضه کلیه خدمات آنلاین1,200,000 تومان
MakeAwebsite.irساخت یک وبسایتدامینی فوق العاده برای طراحان وب یا سایت آموزشی800,000 تومان
EmailMarketing24.irایمیل مارکتینگ 24زیبا و بیادماندنی و معنی دار با سئو عالی برای ایمیل700,000 تومان
Internet724.irاینترنت، هفت بیست و چهارزیبا و بیادماندنی برای هرگونه خدمات اینترنتی350,000 تومان
cmshome.irخانه CMSفوق العاده جهت امور برنامه نویسی یا آموزشی350,000 تومان
ControlHost.irکنترل-هاستزیبا شبیه سایت معروف HostControl و مناسب هاستینگ300,000 تومان
SocialNetworkLike.irلایک شبکه اجتماعیزیبا و بیادماندنی برای خدمات فروش لایک350,000 تومان
EmailParsi.irایمیل پارسیبیاد ماندنی جهت فعالیتهای ایمیلی210,000 تومان
SharjForoosh.irشارژ فروشبسیار بیادماندنی جهت فروش شارژ180,000 تومان
TehranDesigner.irتهران دیزاینردامینی فوق العاده برای طراحان وب یا گرافیک یا...250,000 تومان
RankHome.irخانه رنکزیبا برای تاسیس سایت های افزایش رنکینگ350,000 تومان
DomainDomain.irدامین دامینزیبا و بیادماندنی برای فروش دامنه200,000 تومان